ENLV

Mūsdienīga integratīva pieeja atkarību ārstēšanai un ārstniecībai kopumā: psihedēlisko vielu nozīme 
Starptautiska tiešsaistes konference

17. maijs
Rīga
17:00 – 22:00

Mērķis

Konferences mērķis ir rosināt jaunākajos pasaules zinātniskajos pētījumos balstītu diskusiju par integratīvu metožu pielietojumu medicīnā, īpaši mentālo un onkoloģisko saslimšanu gadījumā, paliatīvajā aprūpē, kā arī atkarību ārstēšanā, izmantojot apziņu paplašinošās metodes un psihedēliskās vielas. Konferencē plānots arī aizsākt diskusiju par dažādu valstu pieejām psihedēlisko un psihotropo vielu kaitējuma mazināšanā un sabiedrības izglītošanā.

Galvenās diskusijas tēmas

Šī būs pirmā konference Latvijā un Baltijā, kurā tiks runāts par:

  • jaunākajiem pētījumiem psihedēlisko vielu terapeitiskā potenciāla jomā (psihiski traucējumi, atkarības, vēža slimnieki, paliatīvā aprūpe u.c.);
  • dažādu organizāciju un valstu pieredzi kaitējuma mazināšanas jomā;
  • Baltijas valstu sadarbības iespējām, veidojot savstarpēju tīklojumu, lai attīstītu un saskaņotu pieeju kaitējuma mazināšanai un pētījumiem par psihedēliskām vielām.
  • nepieciešamību pēc jaunas pieejas mentālās veselības aprūpē.

Situācijas raksturojums

Šādas diskusijas nepieciešamību aktualizējusi jaunu, īpaši bīstamu sintētisko narkotisko vielu nekontrolēta parādīšanās Latvijā, un narkotisko vielu aizvien lielākā pieejamība pusaudžu vidū, neraugoties uz to atrašanos aizliegto vielu sarakstā. Kā arī nesenais ar narkotiku pārdozēšanu saistītais gadījums Ogrē, kura sekas bija pusaudža nāve. Saskaņā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra datiem, Latvijā aizvien palielinās atkarīgo pacientu skaits un pieaug rindas uz ārstēšanās programmām. Tajā pat laikā trūkst izvērstas un profesionālas diskusijas par psihedēliskajam vielām, vienlīdz pamatīgi aplūkojot abus aspektus – gan eventuālo un mūsdienu zinātniskajos pētījumos balstītu to pielietojumu terapijā, gan neapšaubāmās blaknes.

Absurdā situācija, kad psihedēliskās un psihotropās vielas, neraugoties uz aizliegumu, kā arī morālu un juridisku nosodījumu, tiek aizvien pieaugošā apjomā lietotas tāpat, turklāt apšaubāmā, nereti dzīvībai bīstamā un nekontrolētā kvalitātē, nodara tikai vēl lielāku ļaunumu - tai pašai sabiedrībai un tās mentālajai/fiziskajai veselībai, kuru aizliegums it kā mēģina pasargāt.

Pasaules vadošie pētnieciskie centri, kā Džona Hopkinsa centrs ( John Hopkins) ASV, Impērijas koledža Londonā, jau nākuši klajā ar pētījumiem, kas saistīti ar psihedēlisko vielu (tādu kā MDMA, psilocibīna un ketamīna) kā drošu un efektīvu ārstniecības līdzekļu izmantošanu depresijas, pēctraumatiskā stresa sindroma (PTSD), nikotīna atkarības, alkohola atkarības un dzīves nogales trauksmes ārstniecībā. Tie lielā mērā veicinājuši arī virknes psihedēlisko vielu dekriminalizācijas procesa aizsākumu daudzās pasaules valstīs.

Runātāji

Profesors Deivids Nats (David Nutt)
neirozinātnieks un neirofarmakologs, Neirofarmakoloģijas nodaļas vadītājs Londonas Impērijas koledžā;
vairāk

Deniss Makena (Dennis McKenna)
etonofarmokologs, pētnieciskais farmolokogs un Makenas Dabas filozofijas akadēmijas dibinātājs;
vairāk

Ītans Nadelmans (Ethan Nadelmann)
Drug Policy Alliance dibinātājs Ņujorkā, narkotiku politikas reformas aizsācējs ASV un pasaulē;
vairāk

Pols Stamets (Paul Stamets)
amerikāņu mikologs, medicīnas pētnieks, sešu grāmatu autors un industrijas līderis pētījumos, kas saistīti ar sēņu izmantojumu planētas ekoloģijas un cilvēku veselības uzlabošanā;
vairāk

Dr. Pamela Kriskova (Pamela Kryskow)
ārste un klīniskā instruktore Britu Kolumbijas universitātē, šobrīd iesaistīta pētījumos par psilocibīna, ketamīna un MDMA pielietojumu psihoterapijā un psihedēlisko zāļu izmantojumu mentālo saslimšanu un hronisku sāpju gadījumā;
vairāk

Mendels Kaelens(Mendel Kaelen)
neirozinātnieks, mentālās veselības problēmu risināšanas instrumenta – platformas Wavepaths dibinātājs.
vairāk

Ieva Bite psiholoģe, LU asociētā profesore
vairāk

Nils Konstantinovs bērnu un pusaudžu psihoterapeits, “Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra" vadītājs
vairāk

Indriķis Muižnieks Dr. habil. biol., Latvijas Universitātes rektors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis
vairāk

Vita Liberte Urugvajas goda konsule Latvijā
vairāk

Luīze Bankoviča
Pieredzes dizainere
vairāk

Ilze Maksima
Ārste-narkoloģe, KBT terapeite veselības centrā Vivendi
vairāk

Rafaels Ciekurs
NMPD brigāžu atbalsta centra "Krasts” vadītājs
vairāk

Katrīna Ērgle
Bez piecām minūtēm vidusskolas absolvente. Uz pieaugušo dzīves sliekšņa
vairāk

Programma

17:00 (GMT+2)

Ievadvārdi

17:02 – 17:09 (GMT + 2)

Situācijas raksturojums. Pieaugošs neatliekamās palīdzības dienestu izsaukumu skaits psihotropo un narkotisko vielu lietotāju vidū
Rafaels Ciekurs

17:09 – 17:15 (GMT + 2)

Psihiskās veselības aprūpe un tās problēmpunkti Latvijā
Ieva Bite

17:15 – 17: 25 (GMT + 2)

Pusaudži un vielas: kad vecās pieejas vairs/joprojām nestrādā...
Nils Konstantinovs

17:25 – 17:35 (GMT + 2)

Latvietis, Latvijas zinātne un sēnes
Indriķis Muižnieks

17:35 – 17:40 (GMT + 2)

Atkarību problēmas jauniešiem: narkologa viedoklis
Ilze Maksima

17:40 – 17:50 (GMT + 2)

Reģeneratīvās pieredzes dizains
Luīze Anna Bankoviča

17:50 – 17:55 (GMT + 2)

Pusaudžu vispārējs apjukums un mentālā krīze un kālab ir tik izšķirīgi svarīgi izglītot viņus par apziņas un pašapziņas jautājumiem.
Katrīna Ērgle

17:55 – 18:35 (GMT + 2)

Psihedēliskās terapijas neirozinātne un mūzikas terapeitiskā loma
Mendels Kaelens

18:35 – 19:15 (GMT + 2)

Kaitējuma mazināšana un narkotiku politikas reforma
Ītans Nadelmans

19:15 – 20:00 (GMT + 2)

Kā psihedēlisko vielu pētījumi revolucionizē psihiatriju
Davids J Nats

20:00 – 20:10 (GMT + 2)

Pieredze: Urugvaja kā narkotiku politikas pioniere
Vita Liberte

20:10 – 20:50 (GMT + 2)

Psilocibīna sēnes kā zāles un to pielietošana ārstniecībā
Pols Stamets

20:50 – 21:30 (GMT + 2)

Medicīnisks skatījums uz psihedēlisko vielu izmantošanu ārstniecībā
Dr. Pamela Kriskova

21:30 – 22:00 (GMT + 2)

Augu un cilvēku simbioze
Saruna ar Denisu Makenu. Moderē Una Meistere

22:00 (GMT + 2)

Noslēgums

*Programma var mainīties

Auditorija

Konferences pamatauditorija ir mediķi, psihoterapeiti, izglītības darbinieki, tiesībsargājošu iestāžu pārstāvji un citi interesenti.

Dalība

Konference notiks tiešsaistē - Zoom formātā, angļu valodā (ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā), un būs bez maksas pieejama visiem interesentiem.

Reģistrējies

Rīkotāji

Konferenci organizē biedrība “Veselīga Latvija” sadarbībā ar kultūras portālu Spiriterritory.com

Ziedojumi

Konference ir bez maksas visiem interesentiem. Vienlaikus konferences rīkotāji būs pateicīgi par jebkuru atbalstu, lai varētu turpināt šīs tēmas aktualizēšanu sabiedrībā.

Biedrība “Veselīga Latvija” ir bezpeļņas organizācija.

Rekvizīti:
Biedrība VESELĪGA LATVIJA,
Reģistrācijas numurs: 40008307724,
Adrese: Lāčplēša 75A-16, Rīga LV-1011,
Konta numurs: LV71HABA0551051817788.