Vide un dzīvesstils31.12.2021

Par "Veselīga Latvija"

Šis ir krustceļu laiks – mums katram atsevišķi, valstij, valstu savienībām, planētai kopumā. Pēc ilgstošas atrašanās paātrinātā, uz konkurenci orientētā un nemitīgā novatorisma procesā ‒ lai izdzīvotu un izcīnītu īpašu statusu visdažādāko ekonomisko un sociālpolitisko gradāciju skalā, ar nepārprotamu – un zināmā mērā mūsu darbību ilgstoši iniciētu cēloņsakarību kopumu, mums tiek skarbi atgādināts (tostarp vides, fiziskās, mentālās veselības u.c. krīžu veidolos), kas mēs esam bijuši. Vienlaikus aicinot tieši un bez aplinkiem pajautāt sev pašiem, par ko vēlamies kļūt.

Veselīga Latvija. Veselīga sabiedrība, kas iemieso vienlīdzības zīmi starp vidējo dzīves ilgumu un vidējo veselības ilgumu. Laimīga valsts, kura saviem pilsoņiem rada iespējas izpausties, sevi realizēt, būt jēgpilniem (visā daudzveidības un inovāciju līmeņu spektrā) un tādējādi – laimīgiem. Valsts, kurā valda harmonija.

Latvija 2050 – veselīga, zaļa, ekoloģiska valsts ar augstāko laimes indeksu pasaulē un augstāko tās iedzīvotāju veselībā nodzīvoto gadu skaitu. Sasniedzams mērķis vai utopija?

Mēs, kustības “Veselīga Latvija” aizsācēji un portāla “Veselīga Latvija” veidotāji, uzskatām, ka tas ir absolūti racionāls informētas, izglītotas un ar veselības pratību apveltītas sabiedrības mērķis. Cita lieta – vai mēs, visi kopā un katrs individuāli, tādi vēlamies būt. Veselību nav iespējams uzspiest, izvēle dzīvot veselīgi, preventīvā veselība kā investīcija sevī un sabiedrībā kopumā ir brīvprātīga izšķiršanās.

Vienlaikus nosacītā atrašanās krustcelēs un acīmredzami izjauktais līdzsvars – ekoloģiskais, ekonomiskais, mentālais, fiziskais, cilvēcisko attiecību – ir ideāls mirklis jaunam sākumam un arī lieliem sapņiem.

Kā iemācīties uzlūkot un analizēt veselību kā procesu? Kas uzturam kopīgs ar būvniecību – no ķermeņa mājas kvalitātes un veselīgas ilgtspējas viedokļa? Kāda ir fiziskās veselības korelācija ar izglītību, mentālo veselību, uzturu, ekonomiku? Kā sasniegt to, ko vēlamies mēs visi, – būt un justies laimīgiem? Kālab tik svarīga ir spēja iemācīties produktīvi sapņot un sapņošanas mācības iekļaušana pamatizglītībā - līdzās apzinātībai, elementāru elpošanas principu skaidrošanai un sava ķermeņa pazīšanai?

Par to visu rakstīsim, diskutēsim portāla “Veselīga Latvija” slejās. Mēs ticam, ka Latvijai kā mazai un joprojām – uz daudzu citu Eiropas valstu fona – dabiski zaļai valstij ir visas iespējas kļūt par teritoriju, kuras iedzīvotājus vienojošais elements ir kopīga un ikdienā rūpīgi kopta “veselības pratības prakse”. Latvijas ekonomiskās, ekoloģiskās, sociālās, fiziskās, mentālās un cilvēcisko attiecību ilgstspējas mandala, kas kā pašsaprotams un likumsakarīgs elements iekļauta visā pārējā, ar ko mēs katrs savā dzīvē nodarbojamies. Ceļā uz kopīgu un sasniedzamu mērķi – veselīga, zaļa un cilvēciska Latvija 2050!

 

Izmantojot informāciju no portāla “Veselīga Latvija”, atsauce ir obligāta.

Līdzīgi raksti

Tev varētu interesēt